Belt Sizing Chart

 

EU 90

EU 95

EU 100

EU 120

LENGTH

90 centimeters / 35.4 inches

95 centimeters / 37.4 inches

100 centimeters / 39.4 inches

120 centimeters / 47.2 inches

WAIST

25 to 30 inches

27 to 32 inches

29 to 34 inches

38 to 42 inches